1η ιπποδρομία - ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΜΑΝ -1500 μέτρα (96η) 30-11-16
2η ιπποδρομία - ΑΜΑΤΕΟΥΣ ΣΤΑΡ -1500 μέτρα (96η) 30-11-16
3η ιπποδρομία - ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ -1000 μέτρα (96η) 30-11-16
4η ιπποδρομία - ΡΕΤ ΣΑΝ -1600 μέτρα (96η) 30-11-16
5η ιπποδρομία - ΤΣΙΕΡΥ -1000 μέτρα (96η) 30-11-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΣΧΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Επιτροπεία της Λέσχης στη συνεδρίαση της στις 29 Νοεμβρίου 2016 έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις τις οποίες προώθησε για τα περαιτέρω στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου:

Α. Ιπποδρομίες διετών αλόγων

1. Η έναρξη των ιπποδρομιών των διετών αλόγων θα επισπευθεί, δηλαδή, θα αρχίζουν περί τη 2η εβδομάδα του Ιουνίου (μέσα Ιουνίου) κάθε χρόνο.

2. Τα χρηματικά έπαθλα και επιδόματα για όλες τις ιπποδρομίες διετών ίππων είτε είναι μικτές είτε αμιγείς πλην των κλασσικών και ημικλασσικών ιπποδρομιών καθορίζονται συνολικά στα €8.750.

3. Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφής αλόγων για να είναι έγκυρες όλες οι ιπποδρομίες 2ετών είναι 6 άλογα, πλην των κλασσικών (pattern) και ημικλασσικών ιπποδρομιών (listed).

4. Στις 28 Οκτωβρίου θα προγραμματίζεται ημικλασσική ιπποδρομία (listed) για 2ετή άλογα νικητές και πλασέ με επιχορήγηση από τη Λέσχη ύψους €1000 στο χρηματικό έπαθλο.

5. Μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου θα προγραμματισθούν για να διεξαχθούν 10 μικτές ιπποδρομίες διετών ίππων.

Β. Κανονισμός 20/4 του Ιπποδρομιακού Κώδικα

Η Επιτροπεία αποφάσισε επίσης να εισηγηθεί στους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου όπως τροποποιηθεί ο κανονισμός 20/4 του Ιπποδρομιακού Κώδικα έτσι ώστε να καλύπτει τα ακόλουθα για όλες τις ιπποδρομίες:

(α) το χρηματικό έπαθλο να μειώνεται κατά 15% όταν διαγωνίζονται 5 άλογα

(β) σε περίπτωση που παραμένουν για να διαγωνιστούν 4 άλογα να έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να διαγράφει το άλογο του χωρίς καμία επίπτωση, και

(γ) σε περίπτωση που παραμείνουν για να διαγωνιστούν 3 άλογα η ιπποδρομία να ακυρώνεται.

Νοείται ότι στις κλασσικές ιπποδρομίες και ημικλασσικές ιπποδρομίες καμμία μείωση της αξίας του επάθλου που δημοσιεύεται για οποιαδήποτε ιπποδρομία δεν θα γίνεται οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός τών ίππων που συμμετέχουν ούτε και ο ιδιοκτήτης θα δικαιούται να διαγράψει το άλογο του εάν παραμένουν 4 άλογα και ούτε θα ακυρώνεται η ιπποδρομία εάν παραμείνουν 3 ή λιγότερα άλογα, αλλά θα ισχύει ότι και τώρα.