1η ιπποδρομία -ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ-1600 μέτρα (24η) 22-03-17
2η ιπποδρομία -ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ-1500 μέτρα (24η) 22-03-17
3η ιπποδρομία -ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ-1500 μέτρα (24η) 22-03-17
4η ιπποδρομία -ΜΥΡΩΝΑΣ-1000 μέτρα (24η) 22-03-17
5η ιπποδρομία -ΙΔΑΛΙΠΠΟΣ-1000 μέτρα (24η) 22-03-17
6η ιπποδρομία -ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ-1000 μέτρα (24η) 22-03-17
7η ιπποδρομία -ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ-1000 μέτρα (24η) 22-03-17
8η ιπποδρομία -ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ-1000 μέτρα (24η) 22-03-17
9η ιπποδρομία -ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ-1200 μέτρα (24η) 22-03-17