1η ιπποδρομία - ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ -1200 μέτρα (52η) 24-06-16
2η ιπποδρομία - ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ -1600 μέτρα (52η) 24-06-16
3η ιπποδρομία - ΚΟΣΤΝΕΡ -1600 μέτρα (52η) 24-06-16
4η ιπποδρομία - ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ -1500 μέτρα (52η) 24-06-16
5η ιπποδρομία - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΙΡΥΛΙΝ -1200 μέτρα (52η) 24-06-16
6η ιπποδρομία - ΣΕΝΤΟΡ -1000 μέτρα (52η) 24-06-16
7η ιπποδρομία - ΣΕΡ ΘΕΟ -ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΚΛΙΠΣ-2100 μέτρα (52η) 24-06-16
8η ιπποδρομία - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ -1200 μέτρα (52η) 24-06-16
9η ιπποδρομία - ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΗΑΛ -1200 μέτρα (52η) 24-06-16
10η ιπποδρομία - ΤΟΜΠΙΣΣ -1500 μέτρα (52η) 24-06-16