1η ιπποδρομία -ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ-1000 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
2η ιπποδρομία -ΒΥΖΟΥΛΑ-1200 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
3η ιπποδρομία -ΛΑΜΑΡΑ-1600 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
4η ιπποδρομία -ΣΙΑΡΚΥ-1200 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
5η ιπποδρομία -ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ-1000 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
6η ιπποδρομία -ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ-1000 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
7η ιπποδρομία -ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ-1500 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
8η ιπποδρομία -ΛΙΜΙΤ ΑΠ-1200 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
9η ιπποδρομία -ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-1500 μέτρα (16η) 22-02-17 (BY ΣΙΔΙΚ)