1η ιπποδρομία -ΣΗΝΕΥΣ-1200 μέτρα (42η) 24-05-17
2η ιπποδρομία -ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ-1500 μέτρα (42η) 24-05-17
3η ιπποδρομία -ANΑΓΕΝΝΗΣΗ-1200 μέτρα (42η) 24-05-17
4η ιπποδρομία -ΣΕΡΠΙΚΟ-1600 μέτρα (42η) 24-05-17
5η ιπποδρομία -ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ-1200 μέτρα (42η) 24-05-17
6η ιπποδρομία -ΘΑΟΥΡΑ-1600 μέτρα (42η) 24-05-17
7η ιπποδρομία -ΡΕΝΑΚΙ-1000 μέτρα (42η) 24-05-17
8η ιπποδρομία -ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ-1000 μέτρα (42η) 24-05-17
9η ιπποδρομία -ΦΙΛΙΠΠΟΣ-1500 μέτρα (42η) 24-05-17