1η ιπποδρομία - ΕΑΡΙΝΟΣ -1600 μέτρα (85η) 23-10-16
2η ιπποδρομία - ΑΛΚΕΤΑΣ -1500 μέτρα (85η) 23-10-16
3η ιπποδρομία - ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ -1500 μέτρα (85η) 23-10-16
4η ιπποδρομία - ΜΑΞΙΜΟΣ -1200 μέτρα (85η) 23-10-16
5η ιπποδρομία - ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ -1500 μέτρα (85η) 23-10-16
6η ιπποδρομία - ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ -1000 μέτρα (85η) 23-10-16
7η ιπποδρομία - ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ -1200 μέτρα (85η) 23-10-16
8η ιπποδρομία - ΛΑΟΝΑ -1500 μέτρα (85η) 23-10-16