1η ιπποδρομία - ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ -1000 μέτρα (62η) 29-07-16
2η ιπποδρομία - ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ -1000 μέτρα (62η) 29-07-16
3η ιπποδρομία - ΚΕΗΤΥ ΠΕΡΥ -1000 μέτρα (62η) 29-07-16
4η ιπποδρομία - ΧΑΒΑΗ ΜΑΣΤΕΡ -1000 μέτρα (62η) 29-07-16
5η ιπποδρομία - ΑΡΙΖΟΝΑ ΛΑΣΤ -1500 μέτρα (62η) 29-07-16
6η ιπποδρομία - ΣΥΡΙΜΕΝΑ -1000 μέτρα (62η) 29-07-16
7η ιπποδρομία - ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ -1200 μέτρα (62η) 29-07-16
8η ιπποδρομία - ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ -1200 μέτρα (62η) 29-07-16
9η ιπποδρομία - ΧΑΒΑΗ ΑΝΕΜΟΣ -1500 μέτρα (62η) 29-07-16
10η ιπποδρομία - ΚΑΝΕΛΛΟΣ -1500 μέτρα (62η) 29-07-16