1η ιπποδρομία - ΖΗΔΡΟΣ -1000 μέτρα (77η) 25-09-16
2η ιπποδρομία - ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ -1500 μέτρα (77η) 25-09-16
3η ιπποδρομία - ΤΖΙΑΚΚΥΣ -1000 μέτρα (77η) 25-09-16
4η ιπποδρομία - ΤΑΜΠΑΣΚΟ -1000 μέτρα (77η) 25-09-16
5η ιπποδρομία - ΑΚΗΣ -1000 μέτρα (77η) 25-09-16
6η ιπποδρομία - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ -1200 μέτρα (77η) 25-09-16
7η ιπποδρομία - ΡΕΤ ΣΑΝ -1200 μέτρα (77η) 25-09-16
8η ιπποδρομία - ΣΑΒΑΝ ΛΕΝΟΣ -1200 μέτρα (77η) 25-09-16
9η ιπποδρομία - ΡΕΝΑΚΙ -1000 μέτρα (77η) 25-09-16