1η ιπποδρομία αρ.(52)-ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ-1500 μέτρα (7η) 17-01-21
2η ιπποδρομία αρ.(53)-ΟΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ-1000 μέτρα (7η) 21-01-18