Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Κύπρου
1η ιπποδρομία αρ.(418)-ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΑΡΙΝΑ-1500 μέτρα (50η) 20-06-18
2η ιπποδρομία αρ.(419)-ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ-1500 μέτρα (50η) 20-06-18
3η ιπποδρομία αρ.(420)-ΕΒΕΡΕΣΤ-1000 μέτρα (50η) 20-06-18
4η ιπποδρομία αρ.(421)-ΝΑΥΑΡΧΟΣ-1000 μέτρα (50η) 20-06-18
5η ιπποδρομία αρ.(422)-ΟΛΕΣΙΑ-1000 μέτρα (50η) 20-06-18
6η ιπποδρομία αρ.(423)-ΔΙΟΝΥΣΟΣ-1500 μέτρα (50η) 20-06-18
7η ιπποδρομία αρ.(424)-ΑΡΕΥΣ-1000 μέτρα (50η) 20-06-18
8η ιπποδρομία αρ.(425)-ΓΟΥΙΝΤΟΦΕΖΙΑΜΑΗΝΟΡ-1200 μέτρα (50η) 20-06-18