1η ιπποδρομία - ΣΑΒΑΝ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ -1500 μέτρα (69η) 26-08-16
2η ιπποδρομία - ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ -1500 μέτρα (69η) 26-08-16
3η ιπποδρομία - ΑΣΤΡΑΙΟΣ -1500 μέτρα (69η) 26-08-16
4η ιπποδρομία - ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ -1200 μέτρα (69η) 26-08-16
5η ιπποδρομία - ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ -1200 μέτρα (69η) 26-08-16
6η ιπποδρομία - ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ -1200 μέτρα (69η) 26-08-16
7η ιπποδρομία - ΦΟΡΣΟΣ -1000 μέτρα (69η) 26-08-16
8η ιπποδρομία - ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ -1200 μέτρα (69η) 26-08-16
9η ιπποδρομία - ΠΑΛΠ ΦΙΞΙΟΝ -1200 μέτρα (69η) 26-08-16