1η ιπποδρομία -ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ-1000 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
2η ιπποδρομία -ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ-1000 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
3η ιπποδρομία -ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ-1000 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
4η ιπποδρομία -ΦΥΛΑΣ-1200 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
5η ιπποδρομία -ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ-1000 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
6η ιπποδρομία -ΕΥΝΙΚΗ-ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΗ-1200 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
7η ιπποδρομία -ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ-1200 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)
8η ιπποδρομία -ΒΟΓΚ-1000 μέτρα (7η) 22-01-17 (BY ΣΙΔΙΚ)