1η ιπποδρομία αρ.(786)-ΜΠΑΡΡΟΣ-1200 μέτρα (92η) 19-11-17
2η ιπποδρομία αρ.(787)-ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ-1000 μέτρα (92η) 19-11-17
3η ιπποδρομία αρ.(788)-ΑΠΕΡΑΣΤΗ-1000 μέτρα (92η) 19-11-17
4η ιπποδρομία αρ.(789)-ΘΡΑΚΗ-ΚΥΠΕΛΛΟ KΥΠΡΙΑΚΟ ΟΟΥΚΣ-2250 μέτρα (92η) 19-11-17
5η ιπποδρομία αρ.(790)-ΓΑΤΑ-1000 μέτρα (92η) 19-11-17
6η ιπποδρομία αρ.(791)-ΣΑΤΡΑΠΗΣ-1500 μέτρα (92η) 19-11-17
7η ιπποδρομία αρ.(792)-ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ-1000 μέτρα (92η) 19-11-17
8η ιπποδρομία αρ.(793)-ΧΑΒΑΗ ΛΕΤΖΕΝΤΑ-1000 μέτρα (92η) 19-11-17
9η ιπποδρομία αρ.(794)-ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ-1500 μέτρα (92η) 19-11-17