1η ιπποδρομία - ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ -1000 μέτρα (61η) 27-07-16
2η ιπποδρομία - ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ -1500 μέτρα (61η) 27-07-16
3η ιπποδρομία - ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ -1500 μέτρα (61η) 27-07-16
4η ιπποδρομία - ΑΜΑΤΕΟΥΣ ΣΤΑΡ -1200 μέτρα (61η) 27-07-16
5η ιπποδρομία - ΖΗΝΩΝ -1200 μέτρα (61η) 27-07-16
6η ιπποδρομία - ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ -1200 μέτρα (61η) 27-07-16
7η ιπποδρομία - ΝΕΦΙΑ -1000 μέτρα (61η) 27-07-16
8η ιπποδρομία - ΕΡΙΟΛΗ -1600 μέτρα (61η) 27-07-16
9η ιπποδρομία - ΤΖΙΑΝΓΚΟ -1600 μέτρα (61η) 27-07-16
10η ιπποδρομία - ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ -1200 μέτρα (61η) 27-07-16